Jussi Junni

F00A9933 (2)

Jussi Junni

toiminnanjohtaja, pastori
Hiippakuntavaltuusto: 5
Kirkolliskokous: 40

Facebook: Jussi Junni
Twitter: @PiaVindex
LinkedIn: Jussi Junni

Pappi, kirkon alan ay-johtaja, kolmen lapsen isä, mystikko. Työssäni Kirkon akateemisten toiminnanjohtajana hoidan kirkon virkaehtosopimusneuvotteluja ja huolehdin kirkon työntekijöiden hyvinvoinnista. Minulle kirkko on ensisijaisesti hengellinen yhteisö, jonka ytimessä on jumalanpalvelus. Hallinto ja rakenteet ovat vain tarkoituksenmukaisuuskysymys. Näen silmissäni kirkon, joka on vahvasti kiinni sekä tässä ajassa että omassa uskonperinnössään ja joka status quon pönkittämisen sijaan katsoo rohkeasti tulevaisuuteen.

Haluan kirkolliskokouksessa edistää

 • avointa ehtoollispöytää tunnustuskuntaan ja ikään katsomatta;
 • uusia jumalanpalveluselämän muotoja ja mahdollisuuksia;
 • jäsenen mahdollisuutta valita seurakuntansa seurakuntayhtymän sisällä;
 • kolmisäikeisen hengellisen viran toteutumista;
 • resurssien varaamista viestintään ja yhteiskuntasuhteiden hoitoon;
 • kirkollisen päätöksenteon avoimuutta;
 • kevyttä hallintoa ja turhien normien purkamista.

Haluan hiippakuntavaltuustossa edistää

 • kirkon näkyvyyttä ja tunnettuutta kaupunkiympäristössä;
 • näkyvää ekumeniaa ja uskontodialogia;
 • kokeilukulttuurin muotoutumista hiippakunnassa;
 • monikulttuurisen kirkon rakentumista;
 • jäsenten mahdollisuutta hoitaa asiansa verkossa;
 • oto-pappien osallistamista kirkon työssä;
 • hallinnon keskittämistä ja toiminnan jalkauttamista;

Kerro yhdellä sanalla, mitä seuraavat sanat tuovat mieleesi:

Jumala – Voima
armo – rakkaus
rakkaus – Jumala
Jeesus – Opettaja
kirkko – yhteisö
synti – kadotus
usko – luottamus

Selaile muita pappisehdokkaita