Suurin kaikista on toivo

Kirkossamme on paljon puhetta toivottomuudesta: pienenevistä jäsenmääristä, valta-aseman menettämisestä, vastakkainasettelusta. Viinipuu haluaa olla sen sijaan toivon ääni. Vahvan näyn tulevaisuudesta, jossa niin Jumala kuin ihmiset pitävät maailmasta ja elämästä huolta. Jossa Juliana Norwichlaisen tavoin uskotaan, että kaikki ja kaikenlaiset asiat kääntyvät hyväksi. Maallikkoehdokas Kirsikka Moring kuvaa tuota toivoa Viinipuun blogissa.

Lue loppuun

Viinipuu kukkii jälleen!

Vuoden 2020 kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit lähestyvät. Vaalipäivä on 11.2.2020. Vaalissa valitaan edustajat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylimpään päättävään elimeen eli kirkolliskokoukseen sekä jäsenet hiippakuntavaltuustoihin kirkon yhdeksässä hiippakunnassa.

Viinipuu on kaikille, jotka haluavat rakastaa kirkkoa, jotta se muuttaisi meitä. Voit tutustua teeseihimme tästä. Olemme myös julkaisseet vaalia varten vaaliohjelman. Sieltä löydät konkreettista tietoa niistä asioista, joita pidämme tärkeinä.

Viinipuulla on Helsingin hiippakunnassa sekä maallikkolista että pappislista. Lisäksi viinipuulaisia on ehdolla eri listoilla muissa hiippakunnissa. Löydät ehdokkaistamme tietoa täältä. Ehdokkaamme ovat myös kirkon ehdokasgalleriassa.

Lupa olla

Istuskelen työpäivän jälkeen kahvilla lähes tyhjällä idyllisen helsinkiläiskahvilan sisäpihalla.

Yhtäkkiä tilaan pelmahtaa joukko fuksiaisiaan viettäviä opiskelijoita, jotka pohtivat voisivatko luovasti ottaa käyttöön tyhjänä olevia kahvion pöytäryhmiä. Hetkessä iloinen sanailu täyttää tilan ja yksi ryhmästä käy kohteliaasti tiedustelemassa tarjoilijalta, saisiko tilaa käyttää hetken verran pieneen rastitehtävään.

“Hei, täs voi olla!”, hihkaisee opiskelija pian iloisesti kovaan ääneen ja nuoriso ottaa tilan haltuun. Pihan valtaa hetkeksi reipas “tuolileikki”: piirileikki, jossa musiikki soi yhdeltä puuttuu tuoli. Kisa käydään hyvässä hengessä ja viimeiset selfiet otettuaan nuoriso poistuu kohteliaasti pahoitellen aiheuttamaansa häiriötä.

Haalarikansaa katsoessa huomaa, että omista opiskeluvaiheista on jo aikaa.

Enää tulee harvemmin parveiltua ryhmässä julkisella paikalla tekemässä jotain hölmöä ja hauskaa ihan muuten vain. Ryhmäyttävät piirileikit ovat vaihtuneet työelämän pudotuspeleiksi ja baarisuunnistukset joskus puuduttavaksi arjen rastiradaksi: tehtävästä toiseen, työstä perhe-elämän vastuisiin ja monenmoisiin aikuisuuden murheisiin. Nuoruuden ystäviä ja pitkiä kävelyretkiä keskustelutuokioineen on monesti ikävä. Joskus kaipaisi sitä opiskeluaikojen “tuutoria”, joka kysyy, miten olet viihtynyt ryhmässä ja kuinka tekemisesi on sujunut.

Opiskelijan vilpitön hihkaisu “hei, täs voi olla!” jää soimaan mieleen. Monesti sisimmässä on kaipuu tiloihin, joissa saisikin luvan ihan vain olla. Istua mukavasti, jättää sikseen arkiset vastuut ja unohtaa ostamisen, tekemisen, kantaa ottamisen ja kilpailun oravanpyörät. Voisiko kirkon tila olla tällainen paikka jossa “voi olla”? Entä olisiko niihin sallittua joskus tulla ennakkoluulottomasti vaikka vähän hassuttelevan ja hölmöilevän hauskanpidon tai ryhmässä parveilun asialla? Ehkä ne voisivat tarjota sanattoman hiljentymispaikan tai sen syvällisemmän keskustelupisteen, joka auttaa palaamaan itsensä ääreen.

Miten kirkko ja sen työntekijät voisivat olla ruuhkavuosien arjessa mukana, mahdollistamassa elämää rikastuttavia kohtaamisia meille monessa mukana oleville vastuunkantajille? Tähän kysymykseen vastaamiseksi kirkko tarvitsee työikäisiään luottamushenkilöiksi. Seurakuntavaalit ovat nurkan takana ja vielä ehtii lähteä ehdokkaaksi. Kannattaa tulla mukaan!

 

Minna Mannert

 

Toinen päivä kirkolliskokouksessa: Sinä olet kirkko

äänestys

Äänestyspainike, jolla myös pyydetään puheenvuorot, jos Pyhä Henki jotakin tolkullista (tai vähemmän tolkullista) sanottavaa antaa.

silence

Yritän myös muistaa tämän viisauden, jonka olen valinnut kirkolliskokouskäytökseni ohjenuoraksi.


Tänään olemme perehtyneet kirkkohallituksen
vuosikertomukseen sekä kirkon taloustilanteeseen. Täällä puhutaan isoista asioista ja isoista rahoista. Kun kirkkohallituksen kansliapäällikkö kertoo, kuinka valtavasti meillä on rahaa, soi minussa kysymys, onko se hyvä vai huono asia, mitä se meille tekee ja mitä me osaamme sillä tehdä. Se on nimittäin valtaisan ohjaava asia, se vangitsee toimijuuttamme ja toisaalta sillä maksetaan eläkkeet ja mahdollistetaan se, ettei kuolla nälkään. Raha. Jeesus puhui rahasta paljon, ja jotakin viisasta siitä ovat lausuneet myös kirkolliskokousedustajakollegat.

Minua alkoi vuosikertomuksessa kovasti mietityttää ekklesiologinen metataso. Siis se, mistä kirkkohallitus vuosikertomuksessaan oikeastaan puhuu, kun se puhuu “kirkosta”. Mikä ja kuka on kirkko?

Tämä pohdinta penkissä johti ensimmäiseen puheenvuorooni:

“Rakkaat sisarukset Kristuksessa,

Minä olin yhtä paljon kirkko silloin, kun minut kuukauden ikäisenä kastettiin, kuin olen nyt. Viimeisen henkosensa vetänyt, perille päässyt seurakuntalaiseni on kirkko yhtä lailla kuin aktiivisesti touhuava ja toimiva liikkuva seurakuntalainen. Kirkko on kaikkien pyhien ja enkeleiden kanssa ylistävä, alttarille polvilleen valahtava kokonaisuus, joka elää tuolla ja täällä, kaikkialla.

Kansliapäällikkö esitteli tehokkaasti ja selkeästi – lämmin kiitos siitä! – kirkkohallituksen arvokasta ja suuritöistä toimintaa, eli tuon kirkon tukirakennetta. Kirkkohan on Kristuksen ruumis, jolla ei ole mitään hätää koskaan, se on ikuinen. Kirkkohallitus puolestaan on valmisteleva ja toimeenpaneva, seurakuntaelämää ja kristittynä elämistä mahdollistava elin, väline, tukirakenne.

Välillä vuosikertomuksen ilmaisutavasta on kuitenkin vaikea tavoittaa, mitä kirkkohallituksessa ymmärretään “kirkolla”. Tuo itseymmärrys ei ole vain retorinen haaste, vaan valuu ruohonjuurelle ja vaikuttaa seurakuntaelämään konkreettisesti. Kielenkäyttömme luo todellisuutta ja toimintaa. Vuosikertomuskuvauksessa “me” tuntui välillä viittaavan kirkkohallitukseen, mutta toisinaan kokonaisuuteen nimeltä “kirkko”. Kirkkohallitushan ei ole kirkko. Kirkolliskokouskaan ei ole kirkko. Kirkko ei ole myöskään seurakuntien tiloissa tapahtuvaa toimintaa ja tekemistä, harrastamista, vaan se on identiteetti, se on olemista. Se on neljän miljoonan ihmisen yhteisö. Kirkko ei ole tietty institutio ja organisatorinen keskus, vaan kirkolla on instituutioita ja organisaatiota.

Kirkkohallituksen ilmaisussa kirkkokäsitys on kuitenkin hyvin instituutiolähtöinen, henkilöstölähtöinen, organisaatiolähtöinen. Kun kirkkohallitus sujahtaa kirkon synonyymiksi – mitä tapahtuu vuosikertomuksen kirkkokäsityksessä sekä sen esittelyssä – seuraa kaksi toistensa kanssa ristiriitaista puhetapaa, jotka vaikuttavat suoraan myös talouspäätöksiin.

Puhutaan:

a) jäsenyyden vahvistamisesta – jolla toivottavasti tarkoitetaan monimuotoisen kristillisen identiteetin tukemisesta

mutta silti samalla

b) käytetään käsitteitä, kuten “asiakaspalvelun parantaminen”.

Minä olen pappi, kristitty ja seurakuntalainen. Minulla ei ole kirkossa koskaan ollut eikä tule ikinä olemaan yhtäkään asiakasta. On vain tämä sotkuinen suku, Jumalan hullut. Minä tarvitsen sinua. Minusta onkin äärimmäisen tärkeää, että kun puhumme täällä salissa kirkosta, mietimme rehellisesti, haluammeko olla palveluntarjoaja vaiko yhteisö ja organismi. Se säteilee täysin ja suoraan seurakuntaelämään, ainakin Helsingin seurakuntayhtymässä, jonka seurakunnissa asun ja työskentelen.

Annan kaksi esimerkkiä (monien joukosta), joiden kautta tämä kirkkokäsityksen kapeus käy vuosikertomuksessa esille:

  1. Kertomuksessa puhutaan kirkon missiosta, eli siitä, että meidät on lähetetty maailmaan, sekä kirkosta globaalina perheenä. Se kuitenkin sanallistetaan niin, että kirkolla on “yhteistyötahoja” tai “tärkeimpiä yhteistyökumppaneita”, kun viitataan lähetykseen ja kansainväliseen vastuuseen. Lähetysseura ja KUA ovat tärkeitä toimijoita, mutta eivät ne ole kirkon yhteistyökumppaneita. Kirkkohallituksen yhteistyökumppaneita, juu, mutta eivät kirkon. Ne ovat kirkko. Osa kirkkoa: 2,4 miljardin kristityn yhteisöä maailmassa. Tähän edustaja Steffansson toikin jo syvällisiä näkökulmia.
  2. Asiakirjan alussa painotetaan paljon ”pakolaiskriisiä”. Kuvaus kuulostaa kuitenkin enemmän Suomen kansallisvaltion näkökulmalta kuin globaalin kirkon näkökulmalta. Se ei tavoita sitä kriisiä, joka on menossa nyt, myös raukoilla rajoillamme, kun juttelemme tässä. Meillä on kriisi. Tosin se ei ole Suomessa. Kristuksen ruumis huutaa kipua maailmassa. Se on kirkko.

Ehdotankin, että jatkossa kirkkohallituksen vuosikertomus sisältäisi avoimen määritelmän siitä, mikä on ’kirkko’, ja mikä on ’kirkkohallitus’, ja tuota itseymmärrystä seurattaisiin läpi asiakirjan ja erityisesti toiminnan. Silloin asiakirjassa ilmenevät tavoitteet, kuten kohtaaminen ja rakkaus, pääsisivät parhaiten valloilleen ja toteutumaan.

Kirkko elää ja hengittää lujaa, ihmisyys huutaa syntyessään ja kuollessaan, ja kirkko sykkii ihmisissä, heidän arjessaan ja kontakteissaan. Kirkkohallituksen tehtävä on tukea tuota kirkkoa.”

Pyhä Henki antoi sitten vielä tällaisen täräytyksen loppuun. Tätä en ollut meinannut sanoa, mutta jotakin tällaista (tosin ennalta täysin muotoilematonta, varmasti takeltelevampaa kuin tässä) tuli ulos:

“Tutkin opinnoissani etnisyyttä ja tarkastelen erityisesti valkoisuutta. Vuosikertomuksen kuvasto tarjosi siihen paljon aineistoa. Ei-valkoisia, omilla kasvoillaan aktiivisina toimijoina näkyviä ihmisiä kuvastossa oli yksi: musta pieni lapsi hökkelimökissä. Toivon, että muistamme myös kuvaston käytössä ihmisyyden kirjon ja koko kirkon, emmekä käytä stereotyyppistä ja harhaanjohtavaa aineistoa.”

Tarkennuksia, joita en puheenvuorooni lisännyt, mutta joita tuumin pienessä päässäni:

Mikä on ”yhteiskunta”?

Vuosikertomuksessa puhutaan kirkon yhteiskuntasuhteista. Teologi-valtiotieteilijälle, joka on myös kristitty ja kansalaisyhteiskunnan toimija, tuo sanapari on äärimmäisen herkullinen ja kiinnostava. Koska kirkko käsitetään ja määritellään kertomuksessa instituutiolähtöisesti, myös yhteiskuntasuhteita kuvataan organisaationäkökulmasta, ja ne näyttäytyvät hallitus-, eduskunta- ja mediayhteydenpitona. Kirkon identiteetti ei asiakirjassa rakennu lainkaan vastakulttuurisesti tai osana ruohonjuurelta nousevaa, kansanliikkeissä ja niiden vierellä elävää, dynaamista organismia. Yhteiskunnallisina toimijoina nähdään ensisijaisesti instituutiot ja muodolliset vallankäyttäjät. Mikä on ihminen? Kuka hän on? Miten kirkko elää yhteiskunnassa ja kristitty yhteiskuntana? Ei se ainakaan sillä ole kuitattu, että ministeri tulee kirkolliskokoukseen kylään ja siteeraa – toki voimalla ja kauniisti Paavalia. Kyllä siihen enemmän tarvitaan. (Täältä muuten lisää Paavalia arkkipiispalta, viime kirkolliskokouksen alta, jos edellisen linkin matsku ei kolahtanut.)

Mikä on ”kansainvälisesti toimiva kirkko”?

Seurakuntien rooli osana globaalia kirkkoa ei identiteettitasolla saa kirkkohallituksen toiminnasta – ainakaan tuon vuosikertomuksen perusteella – syvällistä tukea. Se ei käy ilmi myöskään strategiasta. Ikäänkuin missio ei olisi meidän, Kristuksen kirkon, vaan se olisi joidenkin ”yhteistyökumppaneiden”, organisaatioiden, ammattilaisten, joille kristillisyyttä voi ulkoistaa. Mutta kun missiota ei voi ulkoistaa. Eikä armoa. Eikä rakkautta. Eikä uskoa. Sitä voi vain elää tai olla elämättä. Meidän kirkkomme – tänäänkin – elää mukana ja toimii rauhanprosesseissa Syyrian kauhujen äärellä, elää yhteydessä Myanmarin, Laosin, Tansanian, Venezuelan, Bolivian, Kolumbian ja Mauritanian ihmisiin. Tai etsii oivalluksia ja oppijalähtöisyyttä yhdessä jordanialaisten kanssa.

Eikä kirkkomme tee ja elä sitä vain järjestöjen muodossa, vaan erityisesti jokaisen kristityn ihmisen kautta. Kun kirkon vuosikertomuksessa puhutaan ”kirkostamme ja sen ulkomaisista toimijoista”, onko tuolloin kyse vain virallisista organisaatioista, vaiko myös heistä, jotka asuvat ulkomailla, tekevät siellä työtään, rakastavat ja rakentavat? Näen hyvin ongelmalliseksi sen, että meillä kansainvälistä kristillisyyttä on se, joka kanavoituu tiettyjen organisaatioiden kautta, ei esimerkiksi se, joka sykkii ihmisten elämässä, arjessa ja kontakteissa, joita kirkko voisi keskushallinnon tahollakin tukea. Ja voimalla.

Ketkä ovat ystäviä ja ketkä eivät?

Mietin myös sitä, että yhä edelleen jotkut kansanvälisistä yhteistyökirkoistamme ovat ”ystäväkirkkoja/seurakuntia” ja toiset ”lähetyskumppaneita”. Etnisyyden perusteellako tuo teologinen erottelu tehdään? Kestämättömän tuntuista.

Positiivisesta uskonnonvapaudesta

Viinipuulle positiivinen uskonnonvapaus on tärkeä teesitason periaate. Sen on huomioinut myös kirkolliskokous, mistä suuri kiitos. Kertomuksessa menee kuitenkin sekaisin luterilaisen kirkkomme erityisasema ja positiivisen uskonnonvapauden painottaminen. Esimerkiksi: “Positiivista uskonnonvapautta korostettiin systemaattisesti kirkkohallituksen lausunnoissa ja yhteydenotoissa viranomaisiin. Tästä huolimatta yhteiskunnassa näyttää vahvistuneen trendi, jossa uskonnonvapauden toteutuminen julkisessa tilassa kapeutuu (Puolustusvoimat, vankilasielunhoito). Myönteinen asia on, että keskustelu koulujen juhlaperinteestä on rauhoittunut eikä esimerkiksi Suvivirren laulamisesta kouluissa enää keskusteltu.” Olemmeko me huolissamme oman kirkkokuntamme monopolihenkisen erityisaseman sortumisesta, vai haluammeko ajaa tasa-arvoista, positiivisen uskonnonvapauden turvaamaa roolia yhteiskunnassa kaikille uskonnoille ja vakaumuksille? Mikäli jälkimmäistä, Suvivirsi ei ole tällä hetkellä uskonnollisen vainon kohteena. Mutta moni muu – ihan ihminenkin – Suomessa on. Olkaamme rohkeat, kun eniten valtaa kantavana kirkkona etsimme erityisesti muille toimintatilaa ja mahdollisuutta uskonnollisen identiteettinsä elämiseen todeksi. Juuri tuolla vankiloissa, Puolustusvoimissa ja koulumaailmassa.

Nettisivut

Vuosikertomus täräyttää mulle ihan skuuppihenkisen uutisen: “Uudistetaan myös kirkon yhteinen evl.fi-sivusto vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla.”

Odotan innolla, mainiota! Toivon, että tulevat nettisivumme ovat jollakin tavalla samassa hengessä elävät, kuin ruotsalaisen naapurikirkkomme sivut. Eivät hierarkisen instituution, vaan yhteisön tila. ”Svenska kyrkan finns där människor finns.”

googletus

Illan viimeinen googletus hieman huvitti itseänikin. Mutta täysin tosissani piti vielä muistuttaa sielua perusasioista ennen iltapesuja.

Puhumista on hyvä ryydittää rukouksella. Tulee meditoida ja rukoilla paljon, jotta sydämen puhtaus mahdollistuu. Tätä veisaten lähdimme tähän aamuun. Lähde sinäkin huomiseen, jos työtä saat tehdä tai joudut tekemään:

Loit, Herra, minut maailmaasi,
nyt työni tarkoitusta kyselen.
Teen työtä sinun antamaasi,
suo, että tahtoasi kuuntelen.
Loit minut palvelemaan toisia.
Vapaana anna minun palvella.

Luo minuun uutta luottamusta,
kun työssä näännyn tai en työtä saa.
Suo tyyntä mieltä, huojennusta,
kun töiden ruuhka mieltä ahdistaa.
Kun työni turhuus katseen pimittää,
taas näytä suunta, anna määränpää.

Työn vaiva kuuluu kutsumukseen,
sen kantajiksi yhteen meidät loit.
Siis kytke minut tarkoitukseen,
oi Luoja, jonka maailmalle soit.
Et luonut kilpailua, raadantaa.
Oi Luoja, anna minun rakastaa.

Kun luomakuntaa, Herra, kannat,
teet itse kaiken rakkaudesta.
Näin ihmiselle arvon annat,
työkumppaniksi pyydät jokaista.
Suo meidän elää muita palvellen,
niin kaikki työ saa suunnan yhteisen.

 

Marjaana

Viinipuun kirkolliskokousedustaja

Ensimmäinen päivä kirkolliskokouksessa: Valta ja vallaton rakkaus

Maailmassa on 2,4 miljardia kristittyä. Heistä valtaisan pieni joukko elelee Suomessa, ja osa noista suomalaisista kristityistä muodostaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon. Heistä 109 on viikon verran kokoontuneena Turkuun, päättämään rakkaan ja rosoisen kirkkomme asioista. Minä olen yksi heistä. Me olemme kirkolliskokous.

imageTämä tämmöinen kirkolliskokous perustettiin vuoden 1869 Schaumanin kirkkolaissa. Paljon on vettä virrannut Aurajoessa tuon jälkeen, ja taas tänä vuonna kirkolliskokous saapui koolle. Minut valittiin porukkaan Viinipuu-yhteisön joukosta, ja tuon porukan raapustelemien teesien valossa olen täällä ihmettelemässä ja tarkastelemassa sekä osaltani päättämässä siitä, mitä kirkko, Kirkko ja Kristuksen ruumis on.

Tänään, nelivuotisen kirkolliskokouskauteni alkaessa, en kuitenkaan ole ripaustakaan enempää ”kirkko”, kuin mitä olin viime jouluna tai kuukauden vanhana, kun minut kastettiin. Nyt vain olen saanut tällaisen vastuutehtävän, hetken heilun täällä, ja sitten tulee joku muu. Luterilainen sisarukseni Suomessa; tiesithän siis, että kun sanot ”kirkko sitä” tai ”kirkko tätä”, se kirkko olet sinä? Kirkko olet sinä, ihan senkin tiimoilta, mitä me täällä neljän vuoden aikana päätämme – vaikkapa avioliitosta, kirkon suhteesta valtioon tai toisiin Suomessa eleleviin uskontokuntiin ja kirkkoihin, ihmisoikeuksia koskevista säädöksistä, seurakuntarakenteesta, arkkipiispanvaalin vaalitavasta. Juuri niistä asioista, joista usein todetaan, että ”kirkko aina…” tai ”kirkko ei koskaan”. Sinä olet kirkko. Sinä päätit, ketkä täällä Turussa nyt huseeraavat. Rukoillen me nyt täällä yritämme rakentaa tuon luottamuksen varassa – ja etsimme viisautta ja kärsivällistä luovuutta.

Mitä ensimmäisenä kokouspäivänä sitten tapahtui? Rakkaan, fundeeraavan ja ”ei-istu-10-sekunnin-liveklippiin-ja-todella-hyvä-niin”-arkkipiispamme avajaispuheenvuoron jälkeen vietimme yhdessä messun. Turun tuomiokirkon jykevien seinien kaikuessa virsistä ja hiljetessä rukoukseen muistelin viime kertaa, kun olin koolla näin moninaisella luterilaisella porukalla. Silloin vietin messua Namibiassa, luterilaisten kanssa, jotka saapuivat esimerkiksi Japanista, Etelä-Afrikasta, Argentiinasta, Norjasta, Tansaniasta, Saksasta ja Suomesta. Ja tänään tunsin jotakin samaa: tässä me taas olemme. Kirjava kirkkomme. 32 pappia ja 64 maallikkoa, kuka Lapualta, kuka Mikkelistä, kuka Oulusta, kuka Espoosta. Ja se sama Namibiassakin kohdattu moneus läsnä tässäkin sakissa: luterilaisuutta voi elää todeksi, ymmärtää ja tulkita niin kovin monin tavoin. Meidän tehtävämme siinä moninaisuudessa on sitten etsiä jonkinlaista tietä yhteyteen ja aitoon vastuuseen.

joukkokokous

Vedettiin kesäisesti mustissamme.

Lahjat ovat monet,
Henki on yksi,
hän on Henki Herran.
Lahjat ovat monet,
Henki on yksi.
Hän yhdistää meidät.
(Näitä kursiivilla kirjoitettuja olemme porukalla tämän päivän aikana veisanneet.)

Jumalalle kiitos, saimme aloittaa messulla. Onhan se vahvaa, että demokraattisesti valittu päätöksentekoelin tulee ja pistää vieretysten polvilleen. Vastuulla raskautettu joukko tuo riipivän pienuutensa, sykkivän kiitoksensa, häkeltyvän, hölmistyneen ihmisen osan syvän suuruuden äärelle.

Synti kyllä ahdistaa,
minut tahtoo hukuttaa,
myrsky nousee syvyydestä.
Armon voima aina kestää.

turuntuomiokirkko

Alttari ja valo katsoi kohti.

Tästä me lähdemme liikkeelle, ja tästä kirkolliskokouksessa on kyse. Kyse on jumalakäsityksemme todeksi elämisestä ja kristillisestä antropologiasta. Kristillinen ihmiskuva on samanaikaisesti raadollinen ja radikaali: minä olen osa ongelmaa ja minä olen osa sen ratkaisua. Aina ja samanaikaisesti. Kipeä ja upea. Syntinen ja vanhurskas.

taksi

Opiston eteen kurvannut taksi. Jokainen nunna ja jokainen konna on simul iustus et peccator, samalla syntinen ja vanhurskas.

Tämä kaksitahoisuus kävikin ilmi kaikessa siinä, mitä tänään saimme aikaan. Täällä ei edetä hötkyilemällä, vaan verkkaisesti. Toistuvasti kiirehditään odottamaan. Tänään kiirehdimme odottamaan esimerkiksi varapuheenjohtajiston valintaa. Sen lisäksi päätimme siitä, kuinka monta jäsentä kussakin valiokunnassa on, ja ketkä toimivat kunkin hiippakunnan valitsijahenkilöinä. (Täältä voit seurata päätöksentekoa viikon edetessä, noin muutenkin.)

Illalla, muiden jatkaessa joko pururatavaliokuntaan, saunavaliokuntaan, lobbausvaliokuntaan tai pankkivaliokuntaan, jäivät nuo valitsijahenkilöt tekemään päätöksiään siitä, ketkä meistä istuvat nämä neljä vuotta missäkin valiokunnassa. (Näitä kuvioita oli toki jo etukäteen hiippakunnittain sorvattu). Valiokuntasuhmurointien ja päätöksenteon tulos paljastettakoon myöhemmin.

aurajoki

Ensikertalaiset Toiviainen (Helsinki) ja Paalanne (Oulu) suuntaavat kohti lobbaus- ja illanviettovaliokuntaa. Matkalla pohdimme pastoraalisesti kohtamamme veden olemusta. ”Oisko tää nyt se Aurajoki?”

 

varpaat

Turku raapi rakoille välittömästi. Edustaja antaa kaikkensa, kävelee keskustaan ja verkostoituu verille asti.

Kaikkea tuota “kuka istuu minkäkin pallin päällä ja kuka pääsee päättämään mistäkin” -kulttuuria täällä, kuten kaikissa ihmisyhteisöissä, ympäröi jännite vallan ja rakkauden välillä. Mitä enemmän me uskallamme luopua vallanhalusta, ja mitä syvemmin rohkenemme aitoon, raadolliseen ja raapivaan rakkauteen sekä armolahjojen etsimiseen toisistamme, sitä voimakkaamman, toimivamman ja luovemman kuvion saamme sorvattua kasaan. Sitä paremmin voimme henkisesti ja hengellisesti, ja sitä suurempi tila Jumalalle muodostuu toimia.

Jos meitä aina ensisijaisesti kiinnostaa se, miten rakkaus voisi olla totta ja voittaa, ei se, onko minulla varmasti eniten valtaa, tulos on yleensä jokseenkin totuudellinen. Rujo. Aito. Pelottava. Toimiva. Se vie tuuliselle paikalle, oman alastomuuden äärelle. Uskon, että sieltä löytyy voima kirkon rakastamiseen: voimattomuuden kohtaamisesta ja rakastamalla etenemisestä. Radikaalisti rakastavan Jumalan kuunteleminen estää sokaistumasta, kulkemasta korskealle tielle.

Hän kristikunnan pyhittää,
sen uuteen toivoon synnyttää
ja eksymästä estää.

Ensimmäisenä kirkolliskokouspäivänä kuultiin puheenvuoroja pätevyyden osoittamisesta. Tämä siksi, että valittiin ihmisiä tärkeille paikoille. Minä olisin halunnut kaikilta ehdolle esitetyiltä kysyä myös ja erityisesti seuraavaa: “Miksi sinä olisit tähän tehtävään huono? Mikä sinussa on ihan kesken?” Pätevyys on hurjan tulkinnanvarainen asia. Kokemusasiantuntijuus, jota rakas piispani usein nostaa esille, on äärimmäisen arvokasta, ja sen tiimoilta ketään ei voi muodollisella pätevyydellä korvata. Tämän vuoksi kirkolliskokouksen valkoisuus, miehisyys, korkea keski-ikä, vahvat abiliteetit ja muutama muu homogeeninen seikka rikkoo edustuksellisuutta voimakkaasti.

Kirkollinen päätöksenteko ei voi eikä saa olla ihan samanlaista kuin kunnanvaltuustohommat, oppilaskunnan puheenjohtajisto tai HOK-Elannon vaalit. Tässä Kristuksen porukassa pitää saada päästä päättämään asioista, vaikka on sosiaalisesti vaivaantuvaa sorttia, vähemmän CV-orientoitunut, urakehitykseltään seikkaileva tai vajavainen tai papereiden kanssa ADHD-henkinen sählääjä. Onneksi meissä kirkolliskokouksen väessä on joukossa tuollaistakin sakkia. Tämä ei voi olla kermaa ja eliittiä, tämän on oltava porukka heitä, jotka ovat ihan kesken ja haluvat rakastaa niin, että sattuu. Ja rakkaudella en viittaa mihinkään imelään enkä miellyttävään, vaan sellaiseen, joka huutaa syntyessään ja huutaa kuollessaan ja välissä hengittelee. Tai kuten Viinipuu-yhteisömme profeetta Mika Ijäs on sanaillut Kristuksen rauhasta: “Se on se kaikkea kilpailua, paremmuutta ja p*skantärkeyttä sohaiseva rauha, joka sohaistessaan ei ihmeemmin terapoi vaan paljastaa.”

jalkojenpesu

Kuva opiston vessasta. Älä pese omia. Pese toisten.

Jotta tämä vallan ja rakkauden suhde säilyisi mielessäni, otin matkalukemistooni mukaan muutamia kirjoja, jotka haastavat minua. Siis sellaisia, jotka eivät ihan ole mieleeni, mutta sanovat jotakin oleellista. Yksi niistä on Tony Campolon, evankelikaalishenkisen pastorin ja aktivistin kepeähkön voimakas, sävellajiltaan pohjoisamerikkalainen teos Choose Love Not Power: How to Right the World’s Wrongs from a Place of Weakness. Hän kirjoittelee tällaisia:

“The God who set aside power in order to live out love — fully expressing that love on Calvary’s tree — is at the core of the Christian message to the world. Yet in the centuries since Christ’s refusal to yield to Satan’s temptation to establish his kingdom through economic, political, and religious power, the Church has struggled to make the same refusal. — All too frequently, Christian activists at both ends of the political spectrum see power as the primary instrument for saving the world. ‘If we just had the power,’ they say, ‘we could set everything right.’ I want to say to them, ‘I wonder why Jesus didn’t think of that?’

The world’s most pressing problems — the degradation of God’s creation, economic instability, systemic inequality, perpetual war—demand solutions. Shouldn’t the urgency of these issues compel us to grab every tool at our disposal…even power? Or should we reject political, economic and religious might in favor of the ‘weakness’ of love? Anyone who is passionate about setting right the world’s many injustices must wrestle with these questions. — Jesus chose a harder way. He chose the way of the cross. He would save the world not through power, but through sacrificial love. We have to remember to be the Church that has struggled for centuries to follow the Savior’s example. Are you ready to choose the harder way?”

Eli: All you need is love. Se, miksi se on kuulostaa niin häpeälliseltä, johtuu siitä, että se on niin totta. Se riisuu kaiken ironian ja kysyy: kannatko vastuusi?

Minä vastaan, että joo. Aion ainakin tehdä parhaani.

The Beatles: All You Need Is Love.

Ja sitten pitää tietenkin kuunnella Haddawayta, joka kysyy: What Is Love?

Sitä täällä on 109 tyyppiä neljän vuoden ajan miettimässä.

Marjaana

Viinipuun kirkolliskokousedustaja