Vaalit 2016

Viinipuun ensimmäiset vaalit olivat kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit, jotka toimitettiin kaikissa hiippakunnissa 9.2.2016.

Viinipuu osallistui vaaleihin muodostamalla listat Helsingin hiippakunnassa. Kirkolliskokoukseen valittiin Viinipuun listalta Marjaana Toiviainen. Hiippakuntavaltuustoon tulivat valituksi Marjaana Toiviainen ja Tapio Leskinen.

Kirkolliskokoukseen valittiin kevään 2016 vaaleissa 96 edustajaa, joista 64 maallikkoita ja 32 pappeja. Lisäksi kirkolliskokoukseen kuuluvat kaikki hiippakuntien piispat, kenttäpiispa sekä saamelaiskäräjien ja valtioneuvoston edustajat.

Samalla toimitetuissa hiippakuntavaltuuston vaaleissa valittiin yhteensä 21 jäsentä, joista 14 maallikoita ja 7 pappeja.

Viinipuulla oli Helsingin hiippakunnassa sekä maallikkolista että pappislista.

Äänioikeus maallikkovaalissa on seurakuntaneuvoston, kirkkovaltuuston sekä yhteisen kirkkovaltuuston jäsenellä. Jos sama jäsen kuuluu sekä seurakuntaneuvostoon että yhteiseen kirkkovaltuustoon, seurakuntaneuvostossa varajäsen äänestää hänen sijastaan. Samoin menetellään, jos pappi toimii seurakunnan luottamushenkilönä.

Äänioikeus pappisvaalissa on hiippakunnan papilla. Myös eläkeläiset ja muut papit, joiden viranhoidon päättymisestä on kulunut yli 4 vuotta, saavat äänestää.

Tutustu Viinipuun teeseihin ja vaaliohjelmaan.