Keitä me olemme?

Viinipuu on tuore, kirkkoon syvästi sitoutunut ja rohkeasti maailmaa muuttava hengellinen yhteisö. Meille kirkko on vastakulttuurinen toisen maailman ääni, jonka voima nousee rukouksesta, Sanasta ja sakramenteista. Spiritualiteetti ohjaa meitä myös lempeän lujaan taisteluun paremman maailman sekä Jumalan valtakunnan todellisuuden puolesta.

Seuraavien teeseissä esitettyjen teemojen ympärille kietoutuu koko Viinipuun ajattelu. Teesit kuvaavat mitä ajattelemme kirkosta ja mihin suuntaan haluamme sen kasvavan. Teesit ovat Viinipuun vankka ydin, joka määrittää keitä me olemme. Silti teesit elävät ajassa. Viimeksi niitä on muokattu yhdessä alkuvuodesta 2020.

Teesit

TEESIT KIRKOSTA

I Sinä olet kirkko

Jeesus sanoo: ”Minä olen viinipuu ja te olette oksat.” Haluamme elää kirkossa, joka ei ole kasvoton instituutio vaan haastaa jäsenensä olemaan kirkko. Yhteisönä kirkko huolehtii, että yksilöllä on mahdollisuus löytää oma kutsumuksensa kristittynä, rakentaa kristillistä identiteettiään ja saada tukea sen toteuttamiseen elämässään.

II Sujuvaa hallintoa, kiitos!

Seurakuntien toiminta ja hallinto tulee järjestää niin, että niiden jäsenet voivat kokea kuuluvansa yhteisöön. Hallinnollista sääntelyä tulee olla vain sen verran kuin yhteisön elämisen kannalta on välttämätöntä.

TEESIT KIRKOSSA ELÄMISESTÄ

III Kirkko kuuluu myös haisevalle pikkuserkulle

Kirkko ei ole idyllinen perhe vaan välillä rasittavakin suku, jonka jäseniä ei itse voi valita. Juhlapöytä katetaan rakkaudella kaikille vaikka kaikki eivät tulisi. Kirkko tulee näkyväksi siinä, että ihmiset kokoontuvat ja etsivät uusia ihmisiä yhteyteensä. Kirkossa rukoilen vainoojieni ja vihollisteni puolesta. Minunkin puolestani rukoillaan, kun vainoan – jotta jaksan tehdä parannusta.

IV Kirkossa yhdenvertaisuus ruumiillistuu

Haluamme purkaa epäkristillisiä valtahierarkioita ja tehdä parannusta rahan, imagon ja kabinettien vallasta. Kristittyjen tulee olla keskenään yhdenvertaisia riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista, elämänhistoriasta tai virka-asemasta. Jokaisen tulee saada elää kirkossa ilman pelkoa syrjinnästä.

TEESIT KIRKON TEHTÄVÄSTÄ

V Kirkon on pysyttävä tuoreena

Kirkko elää rukouksesta, Sanasta ja sakramenteista. Kirkko uudistuu pysymällä uskollisena Jeesuksen radikaalille opetukselle ja toiminnalle, eikä pelkää luopua vanhoiksi käyneistä ilmaisuista, ajatuksista ja ajattelutavoista.

VI Kirkko taistelee uskonnonvapauden puolesta

Kirkon tulee edistää kaikkien ihmisten oikeutta uskontoon julkisessa tilassa. Oman uskonnon harjoittamisen ja uskonnottoman elämäntavan rinnakkaiseloa tulee edistää. Uskonnonvapaus on sekä yksilön että yhteisön oikeus.

VII Kirkolla on rohkeutta toimia toisin

Jumalan valtakunnan todellisuus on oikeudenmukaisuutta ja rauhaa, ja kirkko on kutsuttu sitä etsimään. Vastuuta lähimmäisistä ja luodusta maailmasta ei voi ulkoistaa. Yhteiskunnan muutoksia ei pidä seurata hiljaa vierestä vaan niihin tulee vaikuttaa kristillisestä sanomasta käsin. Arkiset, toivoa luovat, radikaalit ja vastakulttuuriset teot ovat kirkon tuntomerkki.